Taurons

El selachimorpha o mes conegut com tauro es un dels animals aquatics mes perrillosos del mon y cada any aproximadament hi ha 79 persones mortes a tot el mon.